Doskočice - Quips

Saznajte sve moje tajne,strahove,uspjehe,padove i još ponešto. Zađite u najmračnije dijelove moga uma i najsvjetlije tačke moje komične intime!

25.12.2014.

quip"153"# Pogled na život i svijet#

Tvoje je Životni put zasut  makom ,cvijećem i beharom. I svime što miriše na nježnost.
Ograda je od snova i mašte. Ograda koja nema granica i koja je slobodna za svakog čestitog, časnog i čednog.

I po tvom putu ima bijelog inja , kamenja i trnja ali to ne znači da ideš stramputicom. Treba to preći , treba malo i stisnuti zube, zagaziti i utabati  do cilja,  da bi jednog dana mogao u bašti jasmina ležati u travi  i ljubiti Eminu. Pjevati joj kao Šantić. Biti ibrik. Biti voda. Biti ašik.

Ti ideš svojom stazom i  nailaziš na raskrsnice , na neke uske uličice iz kojih dopiru do tebe glasovi , očajnih , bezvoljnih, neostvarenih  ljudi.   Pozivaju te da postaneš ništa. Zovu te u svoje mračne kutke gdje ne sija sreća, humor i pozitivnost.  Zovu te da i ti budeš jedan od njih. Zovu te da ne budu sami u svom zlu, jer je lošem  potreban saučesnik, žrtva i krivac, Neko naivan.  Dobrom nije potreban niko , osim njegovog dobra.

Ti ideš i ne obazireš se na uzvike, podsmijehe i krikove.Ideš kao da je to jedini svjetli čin tvog života. To je cjeloživotno putovanje i uživanje nije u kraju tog ciklusa i konačnom odmoru . Blagodat je da putuješ i tabanaš svijetom i besmislom neobazirući se , bezbrižno kao u snu , ushićeno kao u sevdalinci, vedro kao u nebo da ploviš, kao da letiš tik iznad mora u zalazak. U bijeg od sebe svjesnog bježiš u nesvjesni dio svoga postojanja. U onaj trenutak kad pišeš i nije ti više ništa važno sem tog trenutka, koji kao da visi u zraku. Bdije nad tobom i sipa ti punč riječi  u glavu. Kroz mozak u krv ,riječi dolaze do ruku a tad nastupa  mehanički posao. Ti trenutci su sveti .

Treba to preći , treba malo i stisnuti zube, zagaziti i utabati  do cilja,  da bi jednog dana mogao u bašti jasmina ležati u travi  i ljubiti Eminu. Pjevati joj kao Šantić. Biti ibrik. Biti voda. Biti ašik.

Tako  vidim život. Gdje si Emina?